16 ساعت فیلم آموزشی آزمون نظارت نظام مهندسی برای رشته ی عمران در مجموعه GemCivil آماده و در دسترس مهندسین گرامی  قرار گرفت. یکی از آزمونهای مهم برای مهندسین عمران،…

149 هزار تومان – خرید

پروژه ای که پیش رو دارید ، پروژه معماری با دوبعدی و سه بعدی میباشد. این پروژه به صورت کامل و با تقسیم بندی فضا در 3 فایل ارائه گردیده…

50 هزار تومان – خرید

این پروژه به صورت اختصاصی از GemCivil ارائه گردیده شده است و در تصویر زیر بخشهایی از این پروژه را مشاهده نمایید

70 هزار تومان – خرید

پروژه ای که پیش رو دارید طرح 2 معماری مجتمع اداری رفاهی میباشد این پروژه شامل 4 بخش میباشد: 1- فایل اتوکد شامل کلیه پلانها ، برشها و نماها با…

70 هزار تومان – خرید

پروژه ای که پیش رو دارید پروژه طرح 4 معماری بیمارستان با اتوکد و رویت میباشد این پروژه شامل دو بخش میباشد 1-بخش دوبعدی که شامل فایل اتوکد شامل سایت…

50 هزار تومان – خرید

پروژه ای که پیش رو دارید پروژه طرح 3 معماری هتل با فایل اتوکد و رویت میباشد این پروژه دارای دو بخش میباشد: 1- بخش دوبعدی که شامل فایل اتوکد…

50 هزار تومان – خرید
اشتراک گذاری: