طرح 5 معماری مجتمع مسکونی با فایلهای اتوکد و رویت و رندر

پروژه ای که پیش رو دارید پروژه طرح 5 معماری مجتمع مسکونی با اتوکد و رویت و رندر میباشد

این پروژه دارای فایلهای زیر است:

1-فایل دو بعدی در فرمت Dwg  با جزئیات کامل

2-فایل سه بعدی

3- فایل رندر

4- فایل رویت rvt

این پروژه به صورت اختصاصی از GemCivil ارائه گردیده شده است و در تصویر زیر بخشهایی از این پروژه را مشاهده نمایید

70 هزار تومان – خرید
اشتراک گذاری: