طرح 4 معماری بیمارستان با فایلهای اتوکد و رویت

پروژه ای که پیش رو دارید پروژه طرح 4 معماری بیمارستان با اتوکد و رویت میباشد

این پروژه شامل دو بخش میباشد

1-بخش دوبعدی که شامل فایل اتوکد شامل سایت ها ، پلانها ، نماها ، برش ها ، با کلیه جزئیات طراحی

2-بخش سه بعدی که شامل فایل رویت میباشد که کلیه موارد سه بعدی در این نرم افزار انجام شده است

مهندسین عزیز میتوانند بخش هایی از این پروژه را در تصویر ذیل مشاهده نمایند

50 هزار تومان – خرید
اشتراک گذاری: