پروژه طرح 4 معماری هتل با اتوکد و رویت کامل

پروژه ای که پیش رو دارید پروژه طرح 4 معماری هتل با فایل اتوکد و رویت میباشد

این پروژه دارای دو بخش میباشد:

1- بخش دوبعدی که شامل فایل اتوکد شامل سایت ها ، پلانها ، نماها ، برش ها ، با کلیه جزئیات طراحی

2- بخش سه بعدی که شامل فایل رویت میباشد که کلیه موارد سه بعدی در این نرم افزار انجام شده است

مهندسین عزیز میتوانند بخش هایی از این پروژه را در تصویر ذیل مشاهده نمایند

75 هزار تومان – خرید
اشتراک گذاری: