پروژه معماری مجتمع فرهنگی با فایلهای دوبعدی و سه بعدی

پروژه ای که پیش رو دارید ، پروژه معماری با دوبعدی و سه بعدی میباشد.

این پروژه به صورت کامل و با تقسیم بندی فضا در 3 فایل ارائه گردیده شده است:

1- فایل اتوکد که به صورت دو بعدی بوده و بسیار کامل و با جزئیات میباشد

شامل : نما ها- برشها – پلان ها-سایت پلان و …

2- فایل رویت که بسیار کامل و شکیل است

3- فایل سه بعدی تری دی مکس که بصورت فوق العاده انجام گردیده شده است

این پروژه به صورت اختصاصی از Gem Civil ارائه میگردد و قسمتهایی از آن را در تصویر زیر مشاهده مینمایید.

50 هزار تومان – خرید
اشتراک گذاری: