طرح 2 معماری مجتمع اداری رفاهی با فایهای دوبعدی و سه بعدی

پروژه ای که پیش رو دارید طرح 2 معماری مجتمع اداری رفاهی میباشد

این پروژه شامل 4 بخش میباشد:

1- فایل اتوکد شامل کلیه پلانها ، برشها و نماها با جزئیات کامل

2- فایل تری دی مکس دکوراسیون داخلی

3- فایل تری دی مکس کل پروژه

4- فایل رویت و رندر پروژه

این پروژه بسیار کامل بوده و قابل استفاده برای سایر کاربری ها نیز میباشد. مشتریان عزیز بخشهایی از این پروژه را در تصویر زیر مشاهده نمایید.

پروژه طرح 2 معماری هنرستان با رویت و اتوکد

پروژه ای که پیش رو دارید طرح دو معماری با موضوع هنرستان میباشد.

این طرح در دو قسمت دو بعدی و سه بعدی خدمت مهندسین و معمارین عزیز ارائه گردیده شده است

1- فایل دوبعدی شامل اتوکد با کلیه بخش ها و پلانها و تما ها و برش ها

2- فایل سه بعدی رویت با کلیه نما های و جلوه های سه بعدی

نمونه های و بخش هایی از این پروژه را در شکل زیر میتوانید مشاهده نمایید.

فایلهای همراه:  DWG’s & RVT’s