طرح 4 معماری بیمارستان با فایلهای اتوکد و رویت

پروژه ای که پیش رو دارید پروژه طرح 4 معماری بیمارستان با اتوکد و رویت میباشد

این پروژه شامل دو بخش میباشد

1-بخش دوبعدی که شامل فایل اتوکد شامل سایت ها ، پلانها ، نماها ، برش ها ، با کلیه جزئیات طراحی

2-بخش سه بعدی که شامل فایل رویت میباشد که کلیه موارد سه بعدی در این نرم افزار انجام شده است

مهندسین عزیز میتوانند بخش هایی از این پروژه را در تصویر ذیل مشاهده نمایند

پروژه طرح 4 معماری اتوکد و اسکچاپ بیمارستان

پروژه طرح 4 معماری با موضوع بیمارستان پیش روی شماست. این پروژه شامل فایل اسکچاپ کامل با فرمت Skp و شیت های کامل و پلانهای بیمارستان میباشد. که در فایل اتوکد dwg ارائه گردیده شده است. این پروژه اختصاصی از جم سیویل منتشر گردیده شده است. با کلیه فایلهای متریال و …