طرح 4 معماری بیمارستان با فایلهای اتوکد و رویت

پروژه ای که پیش رو دارید پروژه طرح 4 معماری بیمارستان با اتوکد و رویت میباشد

این پروژه شامل دو بخش میباشد

1-بخش دوبعدی که شامل فایل اتوکد شامل سایت ها ، پلانها ، نماها ، برش ها ، با کلیه جزئیات طراحی

2-بخش سه بعدی که شامل فایل رویت میباشد که کلیه موارد سه بعدی در این نرم افزار انجام شده است

مهندسین عزیز میتوانند بخش هایی از این پروژه را در تصویر ذیل مشاهده نمایند

طرح 4 معماری مجتمع کلینیک درمانی با اتوکد و رویت

پروژه ای که پیش رو دارید ، پروژه طرح 4 معماری مجتمع درمانی و کلینیک درمانی میباشد.

این پروژه شامل فایلهای رویت و اتوکد میباشد که بسیار کامل و شکیل میباشد. که در تصویر ذیل ملاحظه میفرمایید.

فایل اتوکد بخش دوبعدی و فایل رویت بخش سه بعدی این پروژه را شامل میشود

شامل فایلهای DWG , JPEG