طرح 3 معماری هتل همراه با اتوکد و اسکچاپ و رویت

پروژه ای که پیش رو دارید طرح 3 معماری با موضوع هتل میباشد

این پروژه شامل فایلهای زیر میباشد

1- کلیه پلانها و شیتها در فایل اتوکد DWG

2- فایل رویت Rte

3- فایل اسکچاپ Skp

این پروژه به طور اختصاصی از GemCivil  ارائه گردیده شده است که بسیار کامل و شکیل میباشد.