طرح 4 معماری مجتمع کلینیک درمانی با اتوکد و رویت

پروژه ای که پیش رو دارید ، پروژه طرح 4 معماری مجتمع درمانی و کلینیک درمانی میباشد.

این پروژه شامل فایلهای رویت و اتوکد میباشد که بسیار کامل و شکیل میباشد. که در تصویر ذیل ملاحظه میفرمایید.

فایل اتوکد بخش دوبعدی و فایل رویت بخش سه بعدی این پروژه را شامل میشود

شامل فایلهای DWG , JPEG