فیلم مستند ساخت کشتی RMS Queen Mary 2

مستند ساخت کشتی Queen Mary 2

کشتی “Queen Mary 2” یک کشتی از نوع اقیانوس پیما و متعلق به شرکت Carnival Corporation است. این کشتی دارای 345/03 متر طول، 45 متر عرض و آبخور 10/3 متر می باشد. هزینه ساخت این اقیانوس 900 میلیون دلار گزارش شده است. این کشتی قادر است 2695 مسافر به همراه 1253 خدمه را جا به جا کند.که فیلم آن را در دو بخش مشاهده فرمایید

ادامه مطلب “فیلم مستند ساخت کشتی RMS Queen Mary 2”