طرح 4 معماری بیمارستان با فایلهای اتوکد و رویت

پروژه ای که پیش رو دارید پروژه طرح 4 معماری بیمارستان با اتوکد و رویت میباشد این پروژه شامل دو بخش میباشد 1-بخش دوبعدی که شامل فایل اتوکد شامل سایت ها ، پلانها ، نماها ، برش ها ، با کلیه جزئیات طراحی 2-بخش سه بعدی که شامل فایل رویت میباشد که کلیه موارد سه […]

پایان نامه معماری مجتمع اقامتی و درمانی (اتوکد، اسکچاپ و عکس)

پایان نامه ای که پیش رو دارید ، پیاین نامه ای تحت عنوان مجتمع اقامتی و درمانی میباشد. پروژه معماری مجتمع اقامتی درمانی افراد زیادی وجود دارند که برای انجام امور درمانی خود به شهر ها و مکان های دیگر سفر میکنند تا در مجتمعات درمانی مختلف تحت درمان قرار گیرند که این افراد در […]