پروژه طراحی معماری دانشکده با فایل رویت و اتوکد

پروژه ای که پیش رو دارید ، پروژه معماری دانشکده همراه با فایل رویت و اتوکد میباشد. این پروژه ی بسیار فوق العاده و شکیل شامل دو بخش میباشد: 1– فایل اتوکد که بخش دوبعدی آن بوده 2- فایل رویت که بخش سه بعدی این پیروژه میباشد مهندسین عزیز میتوانند بخش هایی از این پروژه […]