پروژه متره با زیربنای بیش از 1000 متر مربع ( متره 1450 متر مربع )

پروژه متره با زیربنای بیش از 1000 مترمربع (حدود 1450 مترمربع ) ، که پروژه متره ی یک مدرسه است در دو طبقه ، با هشت کلاس درسی و سایر قسمتها این پروژه با این زیربنا بالای 1000 مترمربع در اینترنت ایران وجود ندارد ( حتی برای خرید) ، و اولین بار در  جم سیویل […]